Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

 • osób fizycznych

  (wypełnienie dokumentu CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja w ZUS, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych), 

 • spółek osobowych

  (sporządzenie umowy spółki przy udziale zewnętrznego radcy prawnego, wypełnienie dokumentów CEIDG-1, rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, uzyskanie numeru NIP, uzyskanie numeru REGON, , rejestracja w ZUS wspólników oraz spółki, pomoc w wyborze formy opodatkowania oraz formy rozliczeń księgowych),

 • spółki prawa handlowego

  (sporządzenie umowy spółki przy udziale zewnętrznego radcy prawnego, umówienie notariusza w celu podpisania umowy, rejestracja  w KRS, uzyskanie numeru NIP, uzyskanie numeru REGON,  rejestracja do podatku VAT / VAT-UE, rejestracja spółki w ZUS),

 • podmiotów zagranicznych

  (rejestracja przedstawicielstw oraz oddziałów w odpowiednich urzędach,  rejestracja do podatku VAT / VAT-UE),