Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

 • bieżące ewidencjonowanie przychodów, 
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie i przesyłanie do urzędów skarbowych plików JPK_V7M i JPK_V7K,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS właścicieli,
 • terminowe dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS,
 • pełna odpowiedzialność za wykonywane czynności.