Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa – co powinieneś o niej wiedzieć

Działalność nierejestrowa (nierejestrowana, nieewidencjonowana) to niewielka działalność osób fizycznych ograniczona w szczególności wielkością przychodu (50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1400 zł w 2021 roku). Ograniczeniem w działalności nierejestrowej jest także prowadzenie działalności w ciągu ostatnich 60 m-cy przez założeniem działalności nierejestrowanej. Ten rodzaj działalności jest świetnym sposobem na dorobienie do pensji (także w przypadku urzędników), zarobienie pieniędzy w trakcie nauki szkolnej (dozwolone jest prowadzenia tego rodzaju działalności przez osoby niepełnoletnie, choć w tym przypadku są pewne ograniczenia, o których przeczytasz tutaj) oraz na sprawdzenie czy działalność się przyjmie, rozwinie. 

WAŻNE! Po przekroczeniu minimalnego przychodu należy w terminie 7 dni założyć działalność w CEIDG, zgłosić firmę do ZUS i znaleźć dobrego księgowego.

Największą korzyścią z prowadzenia działalności nierejestrowanej jest niepłacenie składek do ZUS (jest od tego wyjątek o czym napiszę poniżej), które nierzadko są największym obciążeniem dla firm. Kolejną korzyścią jest to, że nie musisz tej działalności zgłaszać w żadnym urzędzie, rozliczasz ją raz w roku na formularzu PIT-36 w odpowiedniej rubryce, nie musisz rozliczać podatku VAT ani nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości, wystarczy, że rejestrujesz przychody i koszty w Excelu lub w specjalnej książeczce KPIR. 

Bezwzględne obowiązki w działalności rejestrowanej:

  • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży;
  • rozliczanie dochodu z działalności nierejestrowanej na zeznaniu rocznym PIT-36;
  • przestrzeganie praw konsumentów;
  • wystawianie faktur i rachunków na żądanie kupującego.

Co powinna zawierać ewidencja sprzedaży?

  • liczbę porządkową
  • datę sprzedaży
  • wartość sprzedaży
  • wartość sprzedaży narastająco.

Co może być kosztem uzyskania przychodu? 

Takie wydatki, które są ściśle powiązane z uzyskanymi przychodami. Między kosztem a przychodem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Nie można odliczyć rzeczy lub usług zakupionych do celów prywatnych. Do kosztów zalicza się tylko te rzeczy, usługi, które wykorzystuje się w swojej działalności. Proszę pamiętać, że to na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia związku pomiędzy poniesionym kosztem, a przychodem oraz obowiązek udowodnienia, że taki wydatek miał miejsce. Przykłady kosztów: kursy, szkolenia, ebooki dotyczące niezbędnej wiedzy do prowadzenia działalności, konsultacje z księgową czy prawnikiem, materiały z których będzie stworzony produkt, przesyłka kurierska dotycząca tych materiałów lub sprzedaży, domena hosting strony internetowej firmy, wydatki związane z reklamą firmy, np. ulotki, wizytówki.  Aby móc zaliczyć wydatek do kosztów niezbędna jest faktura imienna, o którą zawsze należy prosić podczas robienia zakupów. Jeśli masz problem z klasyfikacją kosztów, sposobem ich ewidencji zadzwoń, chętnie pomożemy.   

Kiedy należy zgłosić działalność nierejestrowaną do ZUS?

Gdy prowadzisz działalność nierejestrowaną i świadczysz usługi na podstawie umowy jako zleceniobiorca, wtedy zleceniodawca (podmiot który zawiera z Tobą umowę) pełni obowiązki płatnika składek i ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Oczywiście są od tego wyjątki, np. gdy jesteś studentem przed 26 rokiem życia to nie ma obowiązku odprowadzenia za Ciebie składek lub gdy jesteś zatrudniony na co najmniej najniższą krajową wtedy odprowadza tylko składkę zdrowotną. 

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej.

Co do zasady ewidencja na kasie fiskalnej będzie zwolniona w przypadku działalności nierejestrowanej, zwolnienie przysługuje do 20 000zł. Jednak są usługi i towary, które bezwzględnie będą musiały być rejestrowane na kasie fiskalnej i są to na przykład usługi fryzjerskie, kosmetyczne, doradztwa podatkowego, naprawy pojazdów, usługi opieki medycznej sprawowanej przez lekarzy. Jeśli chodzi o towary to są to na przykład części samochodowe, gaz płynny, perfumy, wyroby tytoniowe. Pełną informację można znaleźć w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2018 r. Należy bezwzględnie śledzić listę towarów i usług zwolnionych, ponieważ może być często aktualizowana ze względu na fakt uszczelniania systemu podatkowego.

Podatek VAT w działalności nierejestrowanej

W działalności nierejestrowanej jesteś zwolniony z podatku VAT. Masz obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i wydatków. Jednak tak samo jak w przypadku kasy fiskalnej, niektóre branże są objęte obowiązkiem rejestracji do VAT, o tym możesz poczytać w moim osobnym artykule Wszystko o podatku VAT – BIURO RACHUNKOWE ATENA sp. z o.o. (bratena.pl).