Metoda Podzielonej Płatności (Split Payment w Polsce) – wszystko co powinien wiedzieć przedsiębiorca

Metoda podzielonej płatności, zwana również „split payment”, to innowacyjny mechanizm płatności, który został wprowadzony w Polsce w 2018 roku. Jest to system, który ma na celu ograniczenie możliwości wykorzystywania faktur VAT do oszustw podatkowych poprzez kontrolowane rozliczanie podatku VAT w łańcuchu dostaw towarów lub usług. Oto kilka kluczowych informacji na ten temat:

Jak działa split payment?
Split payment polega na podziale płatności na dwie części:

  • Pierwsza część płatności to standardowa kwota za towar lub usługę, która trafia na konto dostawcy.
  • Druga część płatności to kwota równa podatkowi VAT, która jest automatycznie przekazywana na specjalne konto VAT dostawcy w banku.

Kto jest zobowiązany do stosowania split payment?

  1. Obowiązek opłacenia usługi na zasadach mechanizmu podzielonej płatności dotyczy towarów i usług wrażliwych, które są określone w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. zalacznik-nr-15-ustawy-o-vat.pdf (podatki.gov.pl)
  2. Dotyczy transakcji b2b, gdzie kwota należności brutto na fakturze dokumentującej dostawę przekracza kwotę 15.000 zł

Korzyści dla dostawców:
– Redukcja ryzyka związanego z oszustwami podatkowymi, ponieważ podatek VAT jest automatycznie odseparowany od płatności za towar lub usługę.
– Łatwiejsze rozliczenia podatkowe, ponieważ dostawcy nie muszą samodzielnie zbierać podatku VAT od klientów ani go deklarować.

Korzyści dla nabywców:
– Możliwość zweryfikowania, czy podatek VAT został rzeczywiście odjęty od płatności.
– Możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT od dostawcy, jeśli zostanie on niewłaściwie naliczony.

Konto VAT dostawcy:
Dostawcy muszą utrzymywać specjalne konto VAT, na które trafiają automatycznie przekazywane środki. Te środki są zamrożone i mogą być wykorzystywane jedynie do płatności za podatki (VAT, PIT, CIT) oraz za składki ZUS. 

Kontrole i sankcje:
Wprowadzenie split payment ma na celu również ułatwienie kontroli podatkowych. Przypadki naruszenia przepisów mogą skutkować sankcjami podatkowymi. Będzie to kwota odpowiadająca 30% kwoty podatku VAT z faktury, przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych MPP.

Podsumowując, split payment to system płatności, który został wprowadzony w Polsce w celu walki z oszustwami podatkowymi i poprawy transparentności w obrocie towarami i usługami. Jest on szczególnie istotny dla dostawców w określonych branżach, ale może być również stosowany dobrowolnie przez innych uczestników rynku.